Contact us

If you have any questions you can contact us via contact form, via email: contact@lobos.it or via phone: +48 502 264 166

Imprint:

lobos.it is a proposal offered by:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lobos" sp z o.o.
31-548 Kraków, al.Pokoju 1a
VAT NR: PL6760077460
REGON: 008017460
KRS: 0000189293

SHARE CAPITAL: 148.610 PLN

IBAN: PL 46 1240 4722 1111 0000 4857 9166

Bank Pekao SA